Chúng ta thường dùng bút để viết những câu chuyện của mình, vậy nếu bản thân mỗi chiếc bút cũng chứa đựng trong mình câu chuyện riêng thì bạn nghĩ sao? Ngoài việc được tạo ra từ những vật liệu và kỹ thuật chế tác tốt nhất, những cây bút này còn chứa đựng nhiều câu chuyện khiến bạn bất ngờ đấy.

0

Đầu Trang

X