Tên
# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Đào Thanh Lâm Phụ trách kinh doanh (04).8266723 (04).9230677
2 Trần Kiên Phụ trách Website (04).38266723 (04).39230677

Danh mục sản phẩm


Bán hàng trực tuyến

Kinh doanh: 04.382.66.723


Miss. Kiên: 04.392.30.677


Mr. Lâm: 094.222.1618

Sản phẩm bán chạy